فیلتر پزشکان

انتخاب پزشک

ابزار یافتن پزشک به شما در انتخاب کمک می کند.

Dr. Zahra Madahi Babolsari

English, Persian

Specialty: Dentist Language: English and Farsi Education: Graduated of general…

درخواست وقت ملاقات

Dr.Alireza Rajabzadeh

English, Persian

Specialty: General surgeon Language: English and Farsi Education: General medicine…

درخواست وقت ملاقات

Dr. Atefeh Rahimi

English, Persian

Specialty: Rehabilitation Language: English and Farsi Education:  University of Social…

درخواست وقت ملاقات

Dr. Shahriar Mirshams

English, Persian

Specialty: Rehabilitation Language: English and Farsi Education: Certified Physiatrist by…

درخواست وقت ملاقات

Dr. Maryam Tabatabaian

English, Persian

Specialty: General surgeon and Brest surgeon Language: English and Farsi…

درخواست وقت ملاقات

Dr. Simin Hemati

English, Persian

Specialty: Radiotherapy Oncology Language: English and Farsi Education: Associate Professor,…

درخواست وقت ملاقات

Dr. Hamid Shamsolkottabi

English, Persian

Specialty: General surgeon Language: English and Farsi Education: Elementary and…

درخواست وقت ملاقات

Dr. Mohammadreza Emami

English, Persian

Specialty: Neuro Spine Language: English and Farsi Education: Isfahan University…

درخواست وقت ملاقات

Specialty: General surgeon Language: English and Farsi Education: Isfahan University…

درخواست وقت ملاقات

We Provide the highest level of satisfaction care & services to our patients.

X
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@healthmediran.com

×